Monique van Laerhoven

training & coaching

De Juiste Maat – leiderschap van binnenuit

De Juiste Maat is een opleidingstraject van één jaar voor leidinggevenden die zichzelf als uitgangspunt willen nemen en hun leiderschap van binnenuit willen ontplooien. Leidinggevenden die hun persoonlijke, authentieke werking willen onderzoeken en versterken. Je leert hoe je op een ontspannen wijze leiding kunt geven, vanuit een open contact met je mensen en vanuit je eigen bezieling. Waarachtig en natuurlijk, zonder maskers, zonder trucs en tricks.

Organisatieontwikkeling door persoonlijke ontwikkeling

Leiderschap wordt vaak geassocieerd met hiërarchie en een bepaalde positie in de rangorde van een organisatie. Maar waarachtig leiderschap komt van binnenuit, het komt voort uit wie jij bent en wat jou drijft. In deze opleiding word je geholpen het beginpunt van je leiderschap in jezelf te vinden en je vrij te maken van externe druk en verwachtingen van je werkomgeving. Je (her)ontdekt je eigen kracht en bezieling en krijgt zicht op de patronen die jou daarvan afhouden. Je leert hoe je als leidinggevende vanuit rust en ontspanning een bedding van bezieling en vertrouwen creëert voor je omgeving. En hoe je medewerkers uitdaagt om hun eigen leiderschap ook zo maximaal mogelijk in te zetten. Zo is deze opleiding een vrijplaats voor leidinggevenden die beseffen dat persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling hand in hand gaan.

Opbouw van het jaar

De jaargang bestaat uit vijf blokken van donderdagmiddag t/m zaterdagochtend en een intensieve vierdaagse stilteretraite. Thematisch staan er steeds twee bronnen van groei en ontwikkeling centraal. In het hart van ieder blok is er open ruimte, waarin gewerkt wordt met de inbreng van de deelnemers zelf. Naast ervaringsgerichte oefeningen en het inbrengen van casussen uit de dagelijkse praktijk, maken stilte en bezinning ook onderdeel uit van de werkwijze. Tussendoor wordt er geoefend met het begeleiden van elkaar, en leer je jezelf inzetten als instrument voor coaching. Ook komt er een mededeelnemer bij je op werkbezoek en krijg je uitgebreid feedback op hoe je het doet in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie, programma en kosten zijn te vinden op de website van ITIP