Monique van Laerhoven

training & coaching

Intervisiebegeleiding

Mijn intervisiebegeleiding is erop gericht medewerkers te leren om effectief en betrokken intervisie met elkaar te hebben. Uw organisatie ontwikkelt hiermee saamhorigheid, veerkracht en creativiteit. Intervisie is een bijzonder krachtig middel om doorgaande ontwikkeling in organisaties te stimuleren. Bij collegiale intervisie gaan persoonlijke en professionele ontwikkeling hand in hand. Collega’s leren open en vanuit vertrouwen met elkaar te reflecteren en oplossingen te zoeken voor knelpunten die ze in het werk ervaren. Ze maken op een constructieve manier gebruik van elkaars ervaring, kennis en persoonlijke kwaliteiten. Zo houden ze elkaar wakker en scherp. De belangrijkste elementen waar ik me op richt bij begeleiding van intervisie zijn:

  • Opbouwen van openheid en onderling vertrouwen
  • Het leren contact maken op een diepere laag
  • Verschillende niveaus van interactie
  • Een intervisiemethodiek (structuur) die bovenstaande punten ondersteund

‘in de begeleiding was er diepgang en lichtheid tegelijk, we durven nu door te vragen en meer tegen elkaar te zeggen. het wij-gevoel is er sterker van geworden.”

Monique van Laerhoven training & coaching – 0620417459 – info@moniquevanlaerhoven.nl