Monique van Laerhoven

training & coaching

Werken vanuit Eigen Kracht – opleiding

Jouw persoonlijk leiderschap inzetten in je werk.

We leven in een tijd waarin je als medewerker in een organisatie niet langer kunt verwachten dat duurzame verandering alleen maar vanuit de hiërarchie komt. Juist in deze tijd waarin nieuwe wegen gevonden moeten worden, is het belangrijk dat jij zelf mede sturing geeft aan de toekomst van jouw organisatie en aan je eigen bijdrage daarin. In een vitale, bezielde organisatie toont iedereen leiderschap, onafhankelijk van zijn of haar positie. Leiderschap, in de zin van gaan staan voor wat je waard bent en de moed hebben om te werken vanuit jouw eigen kracht. In deze opleiding helpen we je bewust te worden van dit persoonlijke leiderschap, deze verder te ontwikkelen en zo optimaal mogelijk in te zetten in je werk.

Zicht op wie je bent

Je krijgt een helder en realistisch beeld van wie je bent en waarin jouw kracht ligt. Ook krijg je zicht op de onontwikkelde potentie die er in jou aanwezig is. Je maakt de balans op van je werkbiografie: welke kwaliteiten uit je verleden neem je mee in de volgende fase en wat laat je achter? We helpen je patronen van afhankelijkheid en reactiviteit onder ogen te zien en te doorbreken, zodat het beste in jou naar voren kan komen. Door alles heen word je uitgenodigd om jouw persoonlijk leiderschap zo vol mogelijk in te zetten en je eigen antwoord te geven op de tegenkrachten in jezelf en je omgeving.

Programma 

Het opleidingstraject beslaat een periode van ca. 9 maanden, en bestaat uit:

  • een begin- en een eindgesprek;
  • vier modules, twee van drie dagen en twee van twee dagen;
  • een tussentijds werkbezoek aan een andere deelnemer, waarover op een eendaagse bijeenkomst aan elkaar wordt teruggekoppeld;
  • drie tussentijdse  gesprekken met een mentor

Inhoud van de modules

De vier modules hebben de volgende thema’s:
Module 1. Verleden en toekomst 
Module 2. Bezieling en persoonlijkheid
Module 3. Kracht en tegenkracht
Module 4:  Leiden en volgen

Voor het maken van een  intakegesprek kun je me bellen op 0620417459

Start 2x per jaar in april en november . Inschrijven via ITIP